toimisto tila kokous

Häviävätkö pysyvät toimitilat tietotyössä?

Pysyvien toimistojen tarpeellisuus on ollut puheissa jo pitkään, mutta trendi kohti etätyötä ja pop-up tiloja on kuitenkin ollut verrattain maltillinen. Edelleen aivan ensimmäisesta start-up-vaiheesta eteenpäin mentäessä yrityksillä on ollut tapana päätyä perinteiseen toimistoon.

Keväällä 2020 ulkopuolinen shokki kuitenkin näyttää murtaneen joitakin patoja. Pakon edessäkin on siirrytty toimistolta hajautettuun malliin. Toisissa yrityksissä siirtymä on sujunut hyvin, ja paluuta entiseen ei ole tiedossa.

Moni kokee edelleen etätyön hankalaksi muun muassa esimiestyön osalta. Harjoituksen myötä helpottaa, mutta kokonaan kotitoimistoihin siirtymisessä on kieltämättä omat haasteensa. Suosituksi vaihtoehdoksi onkin nousemassa hybridimalli, jossa töitä tehdään joustavasti siellä missä sopii. Sekä työnantajan että työntekijät tarpeet huomioiden.

Tälläiseen systeemiin pop-up tilat sopivat erinomaisesti. Toimitiloista maksetaan silloin käytön mukaan, ja supistaminen ja laajentaminen on helppoa, kulloinkin paikan päällä olevan henkilömäärän mukaan. Toiminta tehostuu myös tarjonnan puolella: toimitiloja omistavat tai pysyvämmin vuokraavat yritykset voivat saada säästöjä lainaamalla ylimääräiset neliöt muiden käyttöön.

Erityisen hyviä pop-up tilat ovat aloitteleville yrityksille. Toiminnan käynnistämistä voi silloin testata pienemmin investoinnein.