kuopio

Hei yrittäjä, perusta sinäkin yrityksesi elinvoimaiseen Kuopioon

Kuopio sijaitsee suoraan Savon sydämessä, Pohjois-Savossa. Kaupunki on tunnettu kalakukoistaan ja lupsakoista ihmisistään, mutta myös elinvoimaisesta elinkeinoelämästä, sekä vetovoima- ja kasvukeskuksista. Kuopio on yksi Suomen merkittävimmistä opiskelukaupungeista, ja Tahkon vuoksi siitä on tullut myös matkailukaupunki.

Elinvoimaisuus on näkynyt etenkin 2010-luvulla suurina hankkeina ja projekteina, joita tässä kaupungissa on eniten heti pääkaupunkiseudun jälkeen. 

Kuopio on erittäin elinvoimainen alue elinkeinoelämältään, jossa kehittyvä toimintaympäristö ja monipuolinen koulutus- ja tutkimusosaaminen kulkevat käsi kädessä. Yritysten määrä on ollut kasvussa, sillä alueella toimii tällä hetkellä noin 7 000 yritystä. Vientiyrityksiä on yli 200 kappaletta ja tuontiyrityksiä 300 kappaletta Pohjois-Savon alueella. 

Koko alueen yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli tammi-lokakuussa 2019 noin 2 500 miljoonaa euroa. 

Kuopio elää vähittäiskaupasta ja teollisuudesta

Kolme suurinta toimialaa Kuopion seudulla ovat tukku- ja vähittäiskauppa, rakentaminen ja teollisuus. Kuopiolaista elinkeinoelämää onkin ollut kehittämässä etunenässä itse kaupungin yrityspalvelu, joka auttaa Kuopiossa toimivien yritysten kehittämistä ja parantaa niiden toimintaympäristöä. Tämä tapahtuu esimerkiksi tontti- ja toimitilatarjontaa parantamalla.

Suurimpia yrityshankkeita alueella ovat olleet maailmanlaajuisen teknologian alan paneutuvan monialayritys Honeywellin toimintojen keskittäminen Kuopioon. Lisäksi muita merkittäviä hankkeita ovat olleet geenilääketehdas Ark Therepeuticsin valmistuminen, Bella-Veneiden veneteollisuuden keskittymä alueelle ja Junttanin 15 miljoonan arvoisen kokoonpanotehtaan valmistuminen. 

Alueen merkittävin teollinen toimija on Savon Sellu Oy, joka valmistaa Sorsasalossa aallotuskartonkia eli fluting-kartonkia.

Teollisuutta tukee alueen koulutusmahdollisuudet, kuten Savonia-ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopisto. Kuopio onkin yksi maamme suurimmista opiskelukaupungeista, jossa osaamista ja taitoa riittää. 

Verkostoja ja kumppaneita

Kuopio on pyrkinyt aktiivisesti kehittämään sen liiketoimintaekosysteemiä ja toimintaympäristöä. Sillä onkin tarjota erilaisia verkostoja ja ekosysteemeitä alueen yritysten avuksi.

Kuopio Health

Kuopio Health on erityinen verkosto hyvinvoinnin, elintarvikeala ja terveysteknologian aloille. Se tukee terveysteknologian osaamista, tutkimusta, elinkeinoelämää ja terveysalan tietoisuutta. 

Tämän verkoston ideana on toimia avoimen innovaatiotoiminnan mallilla, missä julkinen sektori, akateeminen maailma ja elinkeinoelämä aina loppukäyttäjiin saakka voivat yhdessä luoda ratkaisuja.

Kuopio Water Cluster 

Kuopio Water Cluster tai (KWC) keskittyy vesialan tutkimukseen, kehittämiseen ja innovaatioon. KWC:n ideana on tarjota ”yhden luukun ratkaisu” tuotekehitykseen, testaamiseen ja kaupallistamispalveluihin vesitekniikan alan yrityksille. 

KWC:hen kuuluvat Savonia-ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto, GTK, THL, Ruokavirasto ja Luke. Yhteistyökumppaneihin kuuluvat niin vesiratkaisujen tuottajat, mutta myös loppuasiakkaat. 

Ruokalaakso

Pohjois-Savon alkutuotannon ja elintarvikealan yhteistyöverkosto Ruokalaakso tukee laajasti ruokasektorin kehitystä ja toimintaa Kuopion alueella. Verkosto tarjoaa tutkimus-, kehitys-, opetus- ja asiantuntijapalveluita aina alkutuotannosta lähi- ja luomuruuan käytön tukemiseen, kiertotalouden, vastuullisuuden ja ruokaturvallisuuden, sekä ihmisten ravitsemuksen huomioimiseen ruokaketjussa.

Energiaklusteri

Energiaklusteria ollaan muodostamassa parantamaan energia-alalla toimivien yritysten mahdollisuuksia innovoida, hyödyntää tutkimuslaitosten palveluita, kehittää tuotteita ja kasvaa sekä menestyä kansainvälisillä markkinoilla. Tarkoituksena on tukea Pohjois-Savon merkittävimmän teollisuudenalaa, kone- ja metalliteollisuutta. 

Klusterin kehitystyötä tehdään vuosina 2020-2021 Pohjois-Savon liiton rahoittamassa Pohjois-Savon Energiatekniikan TKI-ekosysteemin kehittämishankkeessa. Hankkeen toimijoiden joukossa ovat muun muassa Savonia-ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto, Navitas Kehitys ja noin 20 energia-alan yritystä.

Business Kuopio tukemassa alkavia ja kasvuyrityksiä

Yksi merkittävimmistä yritysten kumppaneista alueella on Business Kuopio. Sen ideana on tuoda yhteen kaupungin yrityksille tarjoamat palvelut ja aktiivisen kumppaniverkoston. Se auttaa niin alkavia kuin kasvavia yrityksiä kehittymään ja kansainvälistymään.

Business Kuopio tukee alueen elinkeinoelämän hyvinvointia. Tämän se tekee edistämällä yritystoimintaa ja kehittämällä jatkuvasti niin yritysmyönteistä kuin kilpailukykyistä kasvuympäristöä. Se myös edistää investointien ja osaamisen saamista alueelle.