Christina

Menestyksen salaisuus: Pop-up yritysten haasteet ja ratkaisut

Pop-up yritykset ovat väliaikaisia liiketoimintoja tai myymälöitä, jotka voivat toimia rajoitetun ajan tai tietyn tapahtuman yhteydessä. Vaikka pop-up yrityksillä voi olla monia etuja, kuten mahdollisuus testata uusia konsepteja ja tuotteita, luoda kiinnostusta ja asiakaskuntaa sekä vähentää aloituskustannuksia, niillä voi myös olla omat haasteensa. 

Pop-up yritysten temporaariset mahdollisuudet: Toiminta-ajan haasteet ja liiketoiminnan sovittaminen sesonkeihin

Pop-up yritysten toiminta-aika on yleensä rajallinen, mikä voi vaikeuttaa pitkäaikaisten suunnitelmien tekemistä ja vakaiden asiakassuhteiden luomista.

Pop-up yritysten toiminta saattaa myös olla sidottu tiettyihin tapahtumiin tai vuodenaikoihin, mikä voi luoda haasteita liiketoiminnan tasaisuudelle ja tulojen ennustettavuudelle. Tämä tarkoittaa, että pop-up yritysten on kyettävä hyödyntämään lyhytikäinen toiminta-aika tehokkaasti ja mahdollisesti sopeutettava liiketoimintastrategiaansa vastaamaan erilaisia sesonkeja ja tapahtumia. 

Esimerkiksi jouluun liittyvät pop-up myymälät voivat olla suosittuja lomakaudella, mutta ne saattavat kohdata haasteita houkutellessaan asiakkaita muina aikoina.

Tulojen ennustettavuus on keskeinen tekijä minkä tahansa liiketoiminnan menestyksessä, ja pop-up yritysten on löydettävä tapoja tasapainottaa tulojen vaihteluita. Tämä voi liittyä esimerkiksi valikoiman monipuolistamiseen, yhteistyömahdollisuuksien hyödyntämiseen muiden yritysten kanssa tai kausikohtaisten markkinointistrategioiden kehittämiseen. 

Vaikka pop-up yritysten toiminta-aika on rajallinen, niiden on silti pyrittävä luomaan vahva asiakaspohja ja tarjoamaan arvoa asiakkaille, jotta ne voivat menestyä lyhyestä toiminta-ajastaan huolimatta.

Pop-up yritykset: sijainnin valinnan tärkeys ja brändin rakentamisen haasteet

Pop-up yrityksen menestys riippuu suuresti valitusta sijainnista. Huonosti valittu sijainti voi merkittävästi vaikeuttaa myyntiä ja asiakasvirtoja. 

Pop-up yritysten on otettava huomioon useita tekijöitä sijaintia valitessaan:

  • Kohdeyleisö: On tärkeää valita sijainti, joka houkuttelee kohdeyleisöä. Pop-up yrityksen on ymmärrettävä, millainen asiakasryhmä on todennäköisesti kiinnostunut heidän tarjonnastaan ja valittava sijainti, jossa tätä kohdeyleisöä liikkuu.
  • Kilpailutilanne: Pop-up yrityksen on otettava huomioon kilpailijat ja vältettävä sijoittumista liian lähelle samankaltaisia liiketoimintoja. Samalla on kuitenkin tärkeää olla tarpeeksi lähellä potentiaalisia asiakkaita.
  • Liikenne ja saavutettavuus: Sijainnin tulee olla helposti saavutettavissa ja näkyvillä. Liikenteen virta, jalkakäytävien vilkkaus ja julkisen liikenteen läheisyys voivat kaikki vaikuttaa sijainnin houkuttelevuuteen.
  • Tapahtumat ja sesongit: Pop-up yritykset voivat hyötyä tiettyjen tapahtumien tai sesonkien tuomasta lisäliikenteestä. Strateginen sijainti tapahtuman tai sesongin läheisyydessä voi auttaa houkuttelemaan enemmän asiakkaita.

Pop-up yritysten tilapäisyys voi tehdä brändin rakentamisesta ja tunnistettavuuden luomisesta haastavaa. Koska toiminta-aika on rajoitettu, brändin onnistunut esittely ja viestintä on tehtävä nopeasti ja tehokkaasti. 

Käyttämällä tunnistettavaa ja houkuttelevaa visuaalista ilmettä, kuten logot ja väripaletit, pop-up yritykset voivat helpottaa brändinsä tunnistettavuutta ja erottumista. Tehokas hyödyntäminen sosiaalisessa mediassa voi auttaa pop-up yrityksiä tavoittamaan laajan yleisön ja rakentamaan kiinnostusta. Sosiaalinen media tarjoaa myös mahdollisuuden vuorovaikutukseen asiakkaiden kanssa.

Yhteistyö muiden paikallisten yritysten kanssa tai osallistuminen tapahtumiin voi auttaa lisäämään pop-up yrityksen näkyvyyttä ja brändin tunnistettavuutta. Pop-up myymälän tai tilan sisustus voi auttaa luomaan mieleenpainuvan vaikutelman ja edistämään brändin tunnustettavuutta.

Tarjoamalla ainutlaatuisia tarjouksia tai erikoishintaisia tuotteita tai palveluita pop-up yritykset voivat houkutella asiakkaita tutustumaan liiketoimintaansa nopeasti. On tärkeää tarttua erilaisiin mahdollisuuksiin ja käyttää resursseja viisaasti saadakseen mahdollisimman suuren hyödyn aikaisemmasta toiminnastaan.

Pop-up yritysten infrastruktuuri ja kustannushaasteet: luovia ratkaisuja

Pop-up yritysten lyhytikäinen luonne asettaa haasteita tarvittavan infrastruktuurin rakentamiselle ja varastotilan järjestämiselle. Koska toiminta-aika on rajallinen, pop-up yritykset joutuvat usein käyttämään nopeita ja väliaikaisia ratkaisuja. Tämä voi aiheuttaa vaikeuksia esimerkiksi tilojen sisustamisessa ja varastotilan suunnittelussa. 

Toimitusketjun hallinta ja logistiikka voivat myös olla haastavia, erityisesti kun aikaa on vähän ja tarvittavien resurssien hankkiminen on rajoitettua.

Vaikka pop-up yritysten aloituskustannukset voivat olla alhaisemmat kuin pysyvien yritysten, ne voivat silti olla merkittäviä erityisesti, jos tarvitaan erikoisrakenteita tai huomiota herättävää sisustusta. 

Esimerkiksi pop-up myymälän tai ravintolan on houkuteltava asiakkaita ja erotuttava kilpailusta, mikä saattaa vaatia investointeja visuaaliseen ilmeeseen ja sisustukseen. Nämä kustannukset on huomioitava liiketoimintasuunnitelmassa, jotta varmistetaan taloudellinen kannattavuus ja kestävyys pop-up toiminnalle.

Pop-up yritysten on oltava joustavia ja luovia ratkaisuissaan, kun kyseessä ovat tilat, varasto ja logistiikka. Yhteistyö paikallisten resurssien kanssa, kuten tilojen vuokraamisen, varastotilan jakamisen tai yhteisen logistiikan hyödyntämisen suhteen, voi auttaa pienentämään näitä haasteita ja kustannuksia.

Pop-up yritysten säännösten haasteet ja henkilöstön houkutteleminen

Pop-up yritysten on tärkeää olla tietoisia siitä, että niiden on noudatettava samoja liiketoimintaan liittyviä lupia ja säännöksiä kuin pysyvien yritystenkin. Tämä voi sisältää esimerkiksi terveys- ja turvallisuusmääräykset, verovelvoitteet sekä paikalliset kaupunginvaltuustojen asettamat rajoitukset. 

Säännökset voivat vaihdella paikkakunnittain ja toimialoittain, ja niiden selvittäminen ja noudattaminen voi olla aikaa vievää ja monimutkaista. Esimerkiksi kaikilla luotettavilla kasinoilla on jokin peliviranomaisen, kuten Malta Gamingin Authorityn, myöntämä toimilupa. Pop-up yritysten on oltava perusteellisia ja huolellisia tässä prosessissa, jotta ne voivat välttää mahdolliset laillisuusongelmat.

Pop-up yritysten on vaikea houkutella ja pitää pätevää henkilöstöä, kun työskentelyaika on rajallinen. Lyhytikäinen toiminta-aika voi tehdä työskentelystä epävakaata, eikä se välttämättä houkuttele ammattitaitoista henkilökuntaa. Tämä voi heijastua asiakaspalvelun laatuun ja liiketoiminnan sujuvuuteen, mikä voi vaikuttaa negatiivisesti pop-up yrityksen maineeseen ja kannattavuuteen. 

Pop-up yritysten on harkittava strategioita, joilla ne voivat houkutella ja motivoida pätevää henkilöstöä, kuten tarjoamalla joustavia työaikoja, kilpailukykyistä palkkaa tai muita etuja, jotka kompensoivat tilapäisen luonteen.

Pop-up yritysten kilpailu ja jatkuvuuden haasteet: Menestyksen avaimet monimuotoisessa liiketoimintaympäristössä

Riippuen toimialasta, pop-up yritykset voivat joutua kilpailemaan muiden samankaltaisten tilapäisten yritysten kanssa. Tämä kilpailu voi olla erityisen haastavaa, kun samalla alueella tai tapahtumassa on useita pop-up yrityksiä tarjoamassa samankaltaisia tuotteita tai palveluita. 

Erottuminen ja uniikin myyntipisteen luominen ovat siten keskeisiä tekijöitä menestyksen kannalta. Pop-up yritysten on pyrittävä löytämään ainutlaatuinen myyntilähestymistapa, tuotevalikoima tai palvelu, joka erottaa ne kilpailijoistaan ja houkuttelee asiakkaita.

Jos pop-up yritys saavuttaa menestystä ja omistajat harkitsevat jatkamista, heidän on tehtävä tärkeitä päätöksiä liittyen liiketoiminnan tulevaisuuteen. 

Päätös siitä, jatketaanko tilapäisenä pop-up yrityksenä vai pyritäänkö muuttamaan liiketoiminta pysyväksi, voi vaikuttaa moniin seikkoihin, kuten brändin rakentamiseen, resurssien käyttöön ja markkinointistrategiaan. Tämä päätös on tärkeä ja se vaatii huolellista harkintaa sekä liiketoimintasuunnitelman tarkastelua.

Nämä haasteet voivat todellakin vaihdella pop-up yrityksen toimialasta, sijainnista ja yleisestä liiketoimintaympäristöstä riippuen. Kuitenkin huolellinen suunnittelu, strateginen lähestymistapa ja joustavuus voivat auttaa pop-up yrityksiä selviytymään näistä haasteista ja saavuttamaan menestystä. 

Kyky sopeutua muuttuviin olosuhteisiin, oppia kokemuksista ja reagoida asiakkaiden tarpeisiin voi auttaa pop-up yrityksiä saavuttamaan tavoitteensa ja kasvamaan liiketoimintaympäristönsä mukana.

pop up nurkkaus

Pop-up, uusin kuumin yritystrendi

Oletko koskaan ollut myymässä tavaroita tai vaatteita kirpputoritapahtumassa, osallistunut myyjänä joulumyyjäisiin tai perustanut ravintolan yhden päivän ajaksi? Siinä tapauksessa pop-up yritys ja yrittäjyys on sinulle tuttua. 

Pop-up yritys on tämän hetken yksi kuumimmista yritystrendeistä, eikä suotta: se on parhaimmassa tapauksessa hyvä ponnahduslauta oikeaan yrittäjyyteen tai hyvä PR-temppu. Asiakkailta voi saada arvokasta palautetta tai mainosta ennen varsinaista liiketoiminnan käynnistämistä.

Ideana tässä yrittäjyydessä on sen väliaikaisuus ja pienimuotoisuus, minkä vuoksi se on hyvä ensimmäinen askel kokeilla yrittäjyyttä siitä kiinnostuneille.

Pop-up yritys on väliaikainen

Pop-up yritys on sellainen yritys, jonka toiminnan kesto on lyhyttä, muutamasta päivästä aina muutamaan kuukauteen. Ilmiönä tällainen pop-up ei ole mitenkään uusi, sillä monet suuret yritykset ovat hyödyntäneet sitä esimerkiksi pop-up myymälöiden perustamisessa. 

Pop-up yritykset trendinä ovat lähteneet Yhdysvalloista ja 2000-luvulta. Piakkoin tämä trendi levisi rapakon takaa myös Suomeen. Kotimaassa ehkä paras esimerkki pop-up yrityksestä on Ravintolapäivä, jolloin kuka tahansa voi perustaa oman ravintolansa ja ilmoittaa sen mukaan tapahtumaan.

Useimmiten pop-yrityksen perustaminen ei ole vaikeaa, sillä niihin ei tarvita lupia. Jos kyseessä on kuitenkin esimerkiksi ravintola, EVIRA:n lupa kuitenkin tarvitaan, mikäli pop-up ravintolan tarjoilema ruoka ei kuulu vähäriskisten ruokien piiriin. 

Suomessa yksityishenkilö saa harjoittaa liiketoimintaa ilman erillistä ilmoitusta, mikäli liikevaihto on alle 15 000 euroa tilikauden aikana. Tässä tapauksessa ei tarvitse rekisteröityä arvonlisäverolliseksi, ja pop-up yrityksestä saadut tulot voidaan ilmoittaa omassa henkilökohtaisessa verokortissa Muut ansiot -kohdassa.

Miksi valita pop-up yrittäjyys?

Pop-up yritys on hyvä keino kokeilla yrittäjyyttä, sillä se ei sido sinua mihinkään vielä. Se on myös hyvin suosittu tapa myös kokeilla uutta paikkakuntaa, ulkomailla yrittämistä tai aivan uudenlaista myyntitapaa ilman sen suurempia riskejä.

Pop-up yrityksen suurimmat hyödyt ovat:

  • Asiakkaiden tapaaminen ja heiltä saatu suora palaute
  • Teet tuotteitasi tunnetuksi
  • Pop-up on halvempi kuin kiinteä vuokrasopimus toimitiloille
  • Voit testata tuotteesi kiinnostavuutta oikeiden asiakkaiden kanssa

Esimerkiksi monet suuret yhtiöt ovat perustaneet välillä pop-up myymälöitä, vaikka niiden pääasiallinen myynti tapahtuisikin verkossa. Tämä on hyvä keino lisätä yhtiöiden PR:ää, sekä houkutella uusia asiakkaita. 

Hyvä esimerkki on vaikkapa Hartwallin Berliinissä 2014 tekemä pop-up baari, jossa tarjoiltiin suomalaista lonkeroa. Helsingin Sanomat tarttui uutiseen siten, että suomalainen lonkero suorastaan vietiin käsistä, mutta oikeasti juomat olivat ilmaisia. Hartwall sai näin kuitenkin hyvää PR:ää ja pöhinää lonkerolle. 

Tärkeintä tällaisessa pop-up yrittäjyydessä on kuitenkin omien tuotteiden mainostus ja mediahuomio eri kanavissa, kuten sosiaalisessa mediassa. Pop-up yritysten huonoin puoli on yleensä se, etteivät ne ole kovin tuottavia. 

Miten pop-up yritys perustetaan?

Itse pop-up yritykseen ei tarvita erillisiä lupia, mutta tärkeintä on hankkia liiketila. Yleensä kauppakeskuksissa ja kaupungilla on tyhiä toimitiloja, joita voi kysellä vuokralle lyhyelle ajalle. Joillakin kauppakeskuksilla on nykyisin jopa vuokrattavana erityisiä pop-up tiloja.

Toinen keino on perustaa mobiiliversio pop-upista, kuten esimerkiksi tavarapolkupyörän päälle perustettava koju, kahvila tai pikaruokala. 

Jos pop-up yrityksestäsi tulee liiketoimintaa tai sen liikevaihto ylittää yli 15 000 euroa tilikaudessa, sinun tulee maksaa arvonlisäveroa. Tällöin sinun tulee ilmoittautua arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. 

kuopio

Hei yrittäjä, perusta sinäkin yrityksesi elinvoimaiseen Kuopioon

Kuopio sijaitsee suoraan Savon sydämessä, Pohjois-Savossa. Kaupunki on tunnettu kalakukoistaan ja lupsakoista ihmisistään, mutta myös elinvoimaisesta elinkeinoelämästä, sekä vetovoima- ja kasvukeskuksista. Kuopio on yksi Suomen merkittävimmistä opiskelukaupungeista, ja Tahkon vuoksi siitä on tullut myös matkailukaupunki.

Elinvoimaisuus on näkynyt etenkin 2010-luvulla suurina hankkeina ja projekteina, joita tässä kaupungissa on eniten heti pääkaupunkiseudun jälkeen. 

Kuopio on erittäin elinvoimainen alue elinkeinoelämältään, jossa kehittyvä toimintaympäristö ja monipuolinen koulutus- ja tutkimusosaaminen kulkevat käsi kädessä. Yritysten määrä on ollut kasvussa, sillä alueella toimii tällä hetkellä noin 7 000 yritystä. Vientiyrityksiä on yli 200 kappaletta ja tuontiyrityksiä 300 kappaletta Pohjois-Savon alueella. 

Koko alueen yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli tammi-lokakuussa 2019 noin 2 500 miljoonaa euroa. 

Kuopio elää vähittäiskaupasta ja teollisuudesta

Kolme suurinta toimialaa Kuopion seudulla ovat tukku- ja vähittäiskauppa, rakentaminen ja teollisuus. Kuopiolaista elinkeinoelämää onkin ollut kehittämässä etunenässä itse kaupungin yrityspalvelu, joka auttaa Kuopiossa toimivien yritysten kehittämistä ja parantaa niiden toimintaympäristöä. Tämä tapahtuu esimerkiksi tontti- ja toimitilatarjontaa parantamalla.

Suurimpia yrityshankkeita alueella ovat olleet maailmanlaajuisen teknologian alan paneutuvan monialayritys Honeywellin toimintojen keskittäminen Kuopioon. Lisäksi muita merkittäviä hankkeita ovat olleet geenilääketehdas Ark Therepeuticsin valmistuminen, Bella-Veneiden veneteollisuuden keskittymä alueelle ja Junttanin 15 miljoonan arvoisen kokoonpanotehtaan valmistuminen. 

Alueen merkittävin teollinen toimija on Savon Sellu Oy, joka valmistaa Sorsasalossa aallotuskartonkia eli fluting-kartonkia.

Teollisuutta tukee alueen koulutusmahdollisuudet, kuten Savonia-ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopisto. Kuopio onkin yksi maamme suurimmista opiskelukaupungeista, jossa osaamista ja taitoa riittää. 

Verkostoja ja kumppaneita

Kuopio on pyrkinyt aktiivisesti kehittämään sen liiketoimintaekosysteemiä ja toimintaympäristöä. Sillä onkin tarjota erilaisia verkostoja ja ekosysteemeitä alueen yritysten avuksi.

Kuopio Health

Kuopio Health on erityinen verkosto hyvinvoinnin, elintarvikeala ja terveysteknologian aloille. Se tukee terveysteknologian osaamista, tutkimusta, elinkeinoelämää ja terveysalan tietoisuutta. 

Tämän verkoston ideana on toimia avoimen innovaatiotoiminnan mallilla, missä julkinen sektori, akateeminen maailma ja elinkeinoelämä aina loppukäyttäjiin saakka voivat yhdessä luoda ratkaisuja.

Kuopio Water Cluster 

Kuopio Water Cluster tai (KWC) keskittyy vesialan tutkimukseen, kehittämiseen ja innovaatioon. KWC:n ideana on tarjota ”yhden luukun ratkaisu” tuotekehitykseen, testaamiseen ja kaupallistamispalveluihin vesitekniikan alan yrityksille. 

KWC:hen kuuluvat Savonia-ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto, GTK, THL, Ruokavirasto ja Luke. Yhteistyökumppaneihin kuuluvat niin vesiratkaisujen tuottajat, mutta myös loppuasiakkaat. 

Ruokalaakso

Pohjois-Savon alkutuotannon ja elintarvikealan yhteistyöverkosto Ruokalaakso tukee laajasti ruokasektorin kehitystä ja toimintaa Kuopion alueella. Verkosto tarjoaa tutkimus-, kehitys-, opetus- ja asiantuntijapalveluita aina alkutuotannosta lähi- ja luomuruuan käytön tukemiseen, kiertotalouden, vastuullisuuden ja ruokaturvallisuuden, sekä ihmisten ravitsemuksen huomioimiseen ruokaketjussa.

Energiaklusteri

Energiaklusteria ollaan muodostamassa parantamaan energia-alalla toimivien yritysten mahdollisuuksia innovoida, hyödyntää tutkimuslaitosten palveluita, kehittää tuotteita ja kasvaa sekä menestyä kansainvälisillä markkinoilla. Tarkoituksena on tukea Pohjois-Savon merkittävimmän teollisuudenalaa, kone- ja metalliteollisuutta. 

Klusterin kehitystyötä tehdään vuosina 2020-2021 Pohjois-Savon liiton rahoittamassa Pohjois-Savon Energiatekniikan TKI-ekosysteemin kehittämishankkeessa. Hankkeen toimijoiden joukossa ovat muun muassa Savonia-ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto, Navitas Kehitys ja noin 20 energia-alan yritystä.

Business Kuopio tukemassa alkavia ja kasvuyrityksiä

Yksi merkittävimmistä yritysten kumppaneista alueella on Business Kuopio. Sen ideana on tuoda yhteen kaupungin yrityksille tarjoamat palvelut ja aktiivisen kumppaniverkoston. Se auttaa niin alkavia kuin kasvavia yrityksiä kehittymään ja kansainvälistymään.

Business Kuopio tukee alueen elinkeinoelämän hyvinvointia. Tämän se tekee edistämällä yritystoimintaa ja kehittämällä jatkuvasti niin yritysmyönteistä kuin kilpailukykyistä kasvuympäristöä. Se myös edistää investointien ja osaamisen saamista alueelle.

toimisto tila kokous

Häviävätkö pysyvät toimitilat tietotyössä?

Pysyvien toimistojen tarpeellisuus on ollut puheissa jo pitkään, mutta trendi kohti etätyötä ja pop-up tiloja on kuitenkin ollut verrattain maltillinen. Edelleen aivan ensimmäisesta start-up-vaiheesta eteenpäin mentäessä yrityksillä on ollut tapana päätyä perinteiseen toimistoon.

Keväällä 2020 ulkopuolinen shokki kuitenkin näyttää murtaneen joitakin patoja. Pakon edessäkin on siirrytty toimistolta hajautettuun malliin. Toisissa yrityksissä siirtymä on sujunut hyvin, ja paluuta entiseen ei ole tiedossa.

Moni kokee edelleen etätyön hankalaksi muun muassa esimiestyön osalta. Harjoituksen myötä helpottaa, mutta kokonaan kotitoimistoihin siirtymisessä on kieltämättä omat haasteensa. Suosituksi vaihtoehdoksi onkin nousemassa hybridimalli, jossa töitä tehdään joustavasti siellä missä sopii. Sekä työnantajan että työntekijät tarpeet huomioiden.

Tälläiseen systeemiin pop-up tilat sopivat erinomaisesti. Toimitiloista maksetaan silloin käytön mukaan, ja supistaminen ja laajentaminen on helppoa, kulloinkin paikan päällä olevan henkilömäärän mukaan. Toiminta tehostuu myös tarjonnan puolella: toimitiloja omistavat tai pysyvämmin vuokraavat yritykset voivat saada säästöjä lainaamalla ylimääräiset neliöt muiden käyttöön.

Erityisen hyviä pop-up tilat ovat aloitteleville yrityksille. Toiminnan käynnistämistä voi silloin testata pienemmin investoinnein.